ZEBRANIA RODZICÓW W GRUPIE 5 I 6-LATKÓW

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe dotyczące dojrzałości szkolnej dzieci, które odbędą się:

– dnia 28.04.br. (wtorek) o godzinie 16:30 w grupie 5-latków,

– dnia 05.05.br. (wtorek)  o godzinie 16:00 w grupie 6-latków.