WYJAZD 5 I 6 LATKÓW

DNIA 28.10.2021 ODBĘDZIE SIĘ WYJAZD NA CMENTARZ DO POTULIC,

DLA GRUPY 5 I 6 LATKÓW.

WYJAZD GODZINA 10:45

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROSIMY DZIECI O PRZYNIESIENIE ZNICZA.

DZIĘKUJEMY