Odbiór zdjęć

DRODZY RODZICE

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR ZDJĘĆ NA SZTALUDZE

DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE

DROBNYCH PIENIĄŻKÓW.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY