Ważna ninformacja

DRODZY RODZICE

ZAWIADAMIAM,  ŻE ZNALEZIONO TELEFON

NA OGRODZIE PRZEDSZKOLA,

ZAPRASZAM PO ODBIÓR DO BIURA