Zebranie podsumowujące

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci 5-letnich na zebranie podsumowujące przeprowadzoną diagnozę, które odbędzie się dnia 25.11.br.(wtorek) o godzinie 16:00