Nasze przedszkole

STRONY W DZIALE:


pl_fotka311

Jest to najstarsze przedszkole funkcjonujące w Nakle. Zlokalizowane jest w centrum miasta w pięknej zabytkowej willi.

Jesteśmy placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z potrzeb środowiskowych, dopuszcza się przyjęcie dziecka od 2,5 lat. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dzieci: 6-latki, 5-latki, 4-latki i 3-latki. Przedszkole stanowi odrębny budynek. Jest to piękna zabytkowa willa otoczonya zielenią. <<czytaj dalej>>

 


Zespół nauczycielski posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczycielki w codziennej pracy edukacyjnej realizują program, którego treści dotyczą całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka.

Proponowane przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne wspomagają w ukształtowaniu szczęśliwego, aktywnego i asertywnego wychowanka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych. Kształcą odporność dziecka na stres i napotykane trudności, rozbudzają ciekawość poznawczą i pozytywne nastawienie do uczenia się oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia. <<czytaj dalej>>